Раздел I Общи положения


Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Термо Свят” ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на https://ts.com.

 • „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на https://ts.com.
 • ТЕРМО СВЯТ е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204460877, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Хасково, бл. 18, вх. А, ет. 6, наричано по-долу ТЕРМО СВЯТ или Дружеството.
 • Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
 • Сайт означава уебсайта находящ се на https://ts.com.
 • „ОНЛАЙН МАГАЗИН“ означава виртуалният магазин находящ се на https://ts.com предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

Раздел II Общи условия за ползване на сайтовете на ТЕРМО СВЯТ


Следните условия са условията на споразумението между Вас и ТЕРМО СВЯТ. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

 • Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.
 • Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
 • Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. ТЕРМО СВЯТ може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
 • Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, ТЕРМО СВЯТне поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.
 • ТЕРМО СВЯТ не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на ТЕРМО СВЯТ, дори ако той включва логото на ТЕРМО СВЯТ, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на ТЕРМО СВЯТ, и че ТЕРМО СВЯТ няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на ТЕРМО СВЯТ не означава, че ТЕРМО СВЯТ подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт.
 • Доколкото е позволено от приложимия закон, ТЕРМО СВЯТ при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
 • ТЕРМО СВЯТ не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на ТЕРМО СВЯТ ООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
 • ТЕРМО СВЯТ има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайтовете на ТЕРМО СВЯТ


Цени.

 • Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
 • ТЕРМО СВЯТ си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци, като за всеки отделен продукт е изрично посочено дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт или др.
 • При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
 • При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

Поръчки и доставка на стока и/или услуга

 • Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на продукти в системата ни.
 • Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на ТЕРМО СВЯТ или след получаване на e-mail с текст потвърждаващ че поръчката е обработена и подготвена за изпращане. Поръчки направени до 15.00 часа на същия ден ще получат потвърждение до края на този работен ден. Поръчки направени след 15.00 часа ще бъдат потвърдени на следващия ден. Поръчките се обработват от понеделник до събота. Всички поръчки, които са направени в събота след 12.00 часа и в неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни. В по-натоварените месеци от годината – юли и октомври, потвърждаването на поръчката може да отнеме 1-2 работни дни.
 • Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерски фирми Еконт, Спиди и Транспрес, както и със собствен транспорт. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни, когато стоката е налична в склад на ТЕРМО СВЯТ. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Еконт или Спиди в населеното място или до входа на неговия адрес.
 • Ако даденият продукт е със статус „По поръчка“ срокът на доставка ще Ви бъде съобщен допълнително в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
 • Продуктите се изпращат след като сътрудник на ТЕРМО СВЯТ се свърже с потребителя по телефона и получи потвърждение от последния. Потвърждение може да бъде направено и по електронната поща, посочена от потребителя.
 • Стоките се доставят на получателите до входа на сградата. Качването на уреди до апартамент на клиента се таксува допълнително 10.00 лв. на етаж.
 • Цената на доставката за продукти на стойност под 150.00 лв. е 9.90 лв. Всички продукти над 150.00 лв. са с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.
 • Всички пратки се изпращат с услугата „Преглед при получаване“. Проверката се свежда до преглед на външния вид и съдържанието на стоката и не е възможно продуктът да се включва и тества. В случай на приемането й с транспортен дефект потребителят се отказва от правото си на замяна. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. ТЕРМО СВЯТ не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.

Плащане

 • Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
  • Наложен платеж
  • Банков превод
 • Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ТЕРМО СВЯТ цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка и такса наложен платеж. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка и такса наложен платеж) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Договорът за продажба от разстояние между ТЕРМО СВЯТ и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

Общи условия за връщане/замяна на стока

 • Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, сключил договор от разстояние с ТЕРМО СВЯТ, има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно предвидени в Закона за защита на потребителите в срок от 14 дни съгласно видовете договор, посочени в ал. (3), т. 1,2 и 3 от настоящите условия за връщане.
 • За да упражни потребителя правото си на отказ, трябва да уведоми ТЕРМО СВЯТ за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление преди изтичането на сроковете по ал. (3), т. 1, 2 и 3. Заявлението за отказ от Договора за покупко-продажба може да бъде подадено по следните начини:
  • Електронен формуляр за връщане на стока https://ts.com/reklamaciq
  • Друго недвусмислено заявление за упражняване на правото на отказ от Договора за покупко-продажба в свободна форма.
 • 14-дневният срок за отказ от Договора за покупко-продажба започва да тече от датата на:
  • която е сключен договорът – при договор за услуги;
  • която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са влезли във владение на стоките приемане на стоките – при договор за продажба;
  • която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са влезли във владение на последната стока, партида или част – при договор за покупко – продажба, който обхваща много стоки, които са доставени поотделно или обхваща стока, състояща се от множество партиди или части;
 • ТЕРМО СВЯТ възстановява всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира ТЕРМО СВЯТ за неговото решение за отказ от договора. – (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на потребителя или допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от ТЕРМО СВЯТ).
 • ТЕРМО СВЯТ възстановява платената сума като използва същия начин на плащане, който е използвал потребителят, освен ако Потребителят изрично се е съгласил на друг начин за възстановяване, който не е свързан с никакви разходи от негова страна. Ако ТЕРМО СВЯТ не е предложил сам да вземе Продукта от Потребителя, може да задържи сумата, получена от Потребителя, до момента, в който получи обратно продукта или до получаване на доказателство за неговото изпращане от Потребителя, в зависимост от това кое събитие ще настъпи по-рано.
 • Потребителя трябва да изпрати стоката или да я предадете лично без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал за отказа си от настоящия договор в сервизната база на ТЕРМО СВЯТ ЕООД, като поеме преките разходи по връщане на стоката/ите (освен ако ТЕРМО СВЯТ сам не е предложил да вземе стоката) съгласно чл.55, ал.2 от ЗЗП. Ако потребителя избере да използва куриерска услуга, транспортните разходи за връщането на стока са за сметка на потребителя съгласно таксите на избраната от потребителя куриерска фирма. При връщане на стоката чрез куриер, ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО същата се изпраща със застраховка за стойността на уреда и БЕЗ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ; ако няма застраховка и настъпят транспортни щети, отговорността и разходите са за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ТЕРМО СВЯТ, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. Срокът се счита за спазен, ако стоките са изпратени преди изтичането на 14-дневния срок.
 • Условия за връщане на стока
  • Стоката да бъде в оригинална опаковка и в ненарушен търговски вид;
  • Да не е използвана;
  • Да не е била монтирана;
  • Да не е увредена/счупена при транспорт: ако се установи увреда на пратката при получаване от куриер се съставя Протокол за увредена пратка в присъствието на куриера. Ако се установи в последствие транспортен дефект продуктът НЕ ПОДЛЕЖИ на връщане/замяна.
  • Да е придружена с оригинал на финансов документ, доказващ че е закупена от ТЕРМО СВЯТ ЕООД /фискален бон и/или фактура, стокова разписка, гаранционна карта и всички прилежащи документи към оригиналната опаковка.
  • Да е придружена от всички аксесоари, с които е била доставена.
  • В случай че доставената стока е била придружена от подарък, при връшане на стоката, трябва да бъде върнат и подаръка.
 • При условие, че Потребителят използва Законовото право за отказ, той носи отговорност за намаляване на стойността на стоките в следствие на изпробването им, извън обичайния начин и различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики, качествата и функциониране.
  • За стоки – При получаване на стоката в сервизната база на ТЕРМО СВЯТ, се извършва оглед и оценка на същата. Ако се установи, че тя не отговаря на горепосочените условия за връщане/замяна, на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на потребителите, ТЕРМО СВЯТ ЕООД има право да направи обезценка на стоката в размер от 10 % до 100 % при пълна щета от стойността й, за което се съставя протокол. Протоколът се съставя в присъствието на клиента или му се изпраща в писмен вид по ел. поща, посочена във формуляра.
  • За услуги – Ако потребителя е изрично заявил предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ, трябва да заплати сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който е уведомил, че упражнява правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора съгласно чл.55, ал.5 от ЗЗП. Ако ТЕРМО СВЯТ е изпълнилo изцяло услугата след изричното съгласие на Потребителя, същия губи правото си на отказ от договора съгласно чл. 57, ал.1 от ЗЗП.
  • Стока придружена с услуга – При упражняване на правото за разваляне на договор от разстояние от клиентите на ТЕРМО СВЯТ, след извършени доставка и монтаж на климатик/ци, потребителите следва да имат предвид, че във връзка с чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗЗП: ТЕРМО СВЯТ ЕООД е в правото си да удържи сумата, представаляваща разхода за извършения монтаж и последващ демонтаж, изчислен според действащата ценова листа на ТЕРМО СВЯТ на тези услуги.
 • В случай на отказ от договор сключен от разстояние, задълженията на страните да изпълнят договора се прекратяват съгласно чл.53 от ЗЗП.

*Задължителни реквизити при подаването на заявлението са (три имена на потребителя, географски адрес и ако има такива – телефонен номер, факс и електронен адрес) ТЕРМО СВЯТ ще Ви изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Гаранционно обслужване

 • За всяка стока на сайта ts.com се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. „ТЕРМО СВЯТ” ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
  • гаранционната карта/фискалния бон на продукта е изгубен/а;
  • е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
  • се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;
  • е нарушена физическата цялост на изделието;
  • при повреда, настъпила в резултат на токови удари в резултат на неизправна електрическа или ВиК инсталация, както и при откъртване, падане на мазилка, боя или др.
  • не е осигурен достъп. В случаите, когато по желание на клиента и с негово съгласие е монтирана техника със скеле, вишка или алпинист, то ангажимент на клиента е да осигури достъп до системата или да заплати стойността на услугата, осигуряваща достъпа;
 • В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „ТЕРМО СВЯТ” ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.
 • Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към ТЕРМО СВЯТ чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място в търговски обект.

ТЕРМО СВЯТ указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите (https://kzp.bg/ ), както и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/

Допълнителни условия

 • За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Хасково, съгласно правилата на родовата и метна подсъдност по ГПК.

Раздел I Общи положения

Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Термо Свят” ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на https://ts.com.

 • „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на https://ts.com.
 • ТЕРМО СВЯТ е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204460877, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Хасково, бл. 18, вх. А, ет. 6, наричано по-долу ТЕРМО СВЯТ или Дружеството.
 • Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
 • Сайт означава уебсайта находящ се на https://ts.com.
 • „ОНЛАЙН МАГАЗИН“ означава виртуалният магазин находящ се на https://ts.com предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

Раздел II Общи условия за ползване на сайтовете

Следните условия са условията на споразумението между Вас и ТЕРМО СВЯТ. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

 • Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.
 • Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
 • Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. ТЕРМО СВЯТ може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
 • Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, ТЕРМО СВЯТне поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.
 • ТЕРМО СВЯТ не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на ТЕРМО СВЯТ, дори ако той включва логото на ТЕРМО СВЯТ, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на ТЕРМО СВЯТ, и че ТЕРМО СВЯТ няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на ТЕРМО СВЯТ не означава, че ТЕРМО СВЯТ подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт.
 • Доколкото е позволено от приложимия закон, ТЕРМО СВЯТ при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
 • ТЕРМО СВЯТ не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на ТЕРМО СВЯТ ООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
 • ТЕРМО СВЯТ има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайтовете на ТЕРМО СВЯТ

Цени

 • Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
 • ТЕРМО СВЯТ си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци, като за всеки отделен продукт е изрично посочено дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт или др.
 • При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
 • При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

Поръчки и доставка на стока и/или услуга

 • Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на продукти в системата ни.
 • Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на ТЕРМО СВЯТ или след получаване на e-mail с текст потвърждаващ че поръчката е обработена и подготвена за изпращане. Поръчки направени до 15.00 часа на същия ден ще получат потвърждение до края на този работен ден. Поръчки направени след 15.00 часа ще бъдат потвърдени на следващия ден. Поръчките се обработват от понеделник до събота. Всички поръчки, които са направени в събота след 12.00 часа и в неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни. В по-натоварените месеци от годината – юли и октомври, потвърждаването на поръчката може да отнеме 1-2 работни дни.
 • Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерски фирми Еконт, Спиди и Транспрес, както и със собствен транспорт. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни, когато стоката е налична в склад на ТЕРМО СВЯТ. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Еконт или Спиди в населеното място или до входа на неговия адрес.
 • Ако даденият продукт е със статус “По поръчка” срокът на доставка ще Ви бъде съобщен допълнително в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
 • Продуктите се изпращат след като сътрудник на ТЕРМО СВЯТ се свърже с потребителя по телефона и получи потвърждение от последния. Потвърждение може да бъде направено и по електронната поща, посочена от потребителя.
 • Стоките се доставят на получателите до входа на сградата. Качването на уреди до апартамент на клиента се таксува допълнително 10.00 лв. на етаж.
 • Цената на доставката за продукти на стойност под 150.00 лв. е 9.90 лв. Всички продукти над 150.00 лв. са с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.
 • Всички пратки се изпращат с услугата “Преглед при получаване”. Проверката се свежда до преглед на външния вид и съдържанието на стоката и не е възможно продуктът да се включва и тества. В случай на приемането й с транспортен дефект потребителят се отказва от правото си на замяна. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. ТЕРМО СВЯТ не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.

Плащане

 • Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
  • Наложен платеж
  • Банков превод
 • Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ТЕРМО СВЯТ цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка и такса наложен платеж. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка и такса наложен платеж) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Договорът за продажба от разстояние между ТЕРМО СВЯТ и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

Общи условия за връщане/замяна на стока

 • Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, сключил договор от разстояние с ТЕРМО СВЯТ, има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно предвидени в Закона за защита на потребителите в срок от 14 дни съгласно видовете договор, посочени в ал. (3), т. 1,2 и 3 от настоящите условия за връщане.
 • За да упражни потребителя правото си на отказ, трябва да уведоми ТЕРМО СВЯТ за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление преди изтичането на сроковете по ал. (3), т. 1, 2 и 3. Заявлението за отказ от Договора за покупко-продажба може да бъде подадено по следните начини:
  • Електронен формуляр за връщане на стока https://ts.com/reklamaciq
  • Друго недвусмислено заявление за упражняване на правото на отказ от Договора за покупко-продажба в свободна форма.
 • 14-дневният срок за отказ от Договора за покупко-продажба започва да тече от датата на:
  • която е сключен договорът – при договор за услуги;
  • която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са влезли във владение на стоките приемане на стоките – при договор за продажба;
  • която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са влезли във владение на последната стока, партида или част – при договор за покупко – продажба, който обхваща много стоки, които са доставени поотделно или обхваща стока, състояща се от множество партиди или части;
 • ТЕРМО СВЯТ възстановява всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира ТЕРМО СВЯТ за неговото решение за отказ от договора. – (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на потребителя или допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от ТЕРМО СВЯТ).
 • ТЕРМО СВЯТ възстановява платената сума като използва същия начин на плащане, който е използвал потребителят, освен ако Потребителят изрично се е съгласил на друг начин за възстановяване, който не е свързан с никакви разходи от негова страна. Ако ТЕРМО СВЯТ не е предложил сам да вземе Продукта от Потребителя, може да задържи сумата, получена от Потребителя, до момента, в който получи обратно продукта или до получаване на доказателство за неговото изпращане от Потребителя, в зависимост от това кое събитие ще настъпи по-рано.
 • Потребителя трябва да изпрати стоката или да я предадете лично без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал за отказа си от настоящия договор в сервизната база на ТЕРМО СВЯТ ЕООД, като поеме преките разходи по връщане на стоката/ите (освен ако ТЕРМО СВЯТ сам не е предложил да вземе стоката) съгласно чл.55, ал.2 от ЗЗП. Ако потребителя избере да използва куриерска услуга, транспортните разходи за връщането на стока са за сметка на потребителя съгласно таксите на избраната от потребителя куриерска фирма. При връщане на стоката чрез куриер, ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО същата се изпраща със застраховка за стойността на уреда и БЕЗ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ; ако няма застраховка и настъпят транспортни щети, отговорността и разходите са за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ТЕРМО СВЯТ, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. Срокът се счита за спазен, ако стоките са изпратени преди изтичането на 14-дневния срок.
 • Условия за връщане на стока
  • Стоката да бъде в оригинална опаковка и в ненарушен търговски вид;
  • Да не е използвана;
  • Да не е била монтирана;
  • Да не е увредена/счупена при транспорт: ако се установи увреда на пратката при получаване от куриер се съставя Протокол за увредена пратка в присъствието на куриера. Ако се установи в последствие транспортен дефект продуктът НЕ ПОДЛЕЖИ на връщане/замяна.
  • Да е придружена с оригинал на финансов документ, доказващ че е закупена от ТЕРМО СВЯТ ЕООД /фискален бон и/или фактура, стокова разписка, гаранционна карта и всички прилежащи документи към оригиналната опаковка.
  • Да е придружена от всички аксесоари, с които е била доставена.
  • В случай че доставената стока е била придружена от подарък, при връшане на стоката, трябва да бъде върнат и подаръка.
 • При условие, че Потребителят използва Законовото право за отказ, той носи отговорност за намаляване на стойността на стоките в следствие на изпробването им, извън обичайния начин и различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики, качествата и функциониране.
  • За стоки – При получаване на стоката в сервизната база на ТЕРМО СВЯТ, се извършва оглед и оценка на същата. Ако се установи, че тя не отговаря на горепосочените условия за връщане/замяна, на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на потребителите, ТЕРМО СВЯТ ЕООД има право да направи обезценка на стоката в размер от 10 % до 100 % при пълна щета от стойността й, за което се съставя протокол. Протоколът се съставя в присъствието на клиента или му се изпраща в писмен вид по ел. поща, посочена във формуляра.
  • За услуги – Ако потребителя е изрично заявил предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ, трябва да заплати сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който е уведомил, че упражнява правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора съгласно чл.55, ал.5 от ЗЗП. Ако ТЕРМО СВЯТ е изпълнилo изцяло услугата след изричното съгласие на Потребителя, същия губи правото си на отказ от договора съгласно чл. 57, ал.1 от ЗЗП.
  • Стока придружена с услуга – При упражняване на правото за разваляне на договор от разстояние от клиентите на ТЕРМО СВЯТ, след извършени доставка и монтаж на климатик/ци, потребителите следва да имат предвид, че във връзка с чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗЗП: ТЕРМО СВЯТ ЕООД е в правото си да удържи сумата, представаляваща разхода за извършения монтаж и последващ демонтаж, изчислен според действащата ценова листа на ТЕРМО СВЯТ на тези услуги.
 • В случай на отказ от договор сключен от разстояние, задълженията на страните да изпълнят договора се прекратяват съгласно чл.53 от ЗЗП.

*Задължителни реквизити при подаването на заявлението са (три имена на потребителя, географски адрес и ако има такива – телефонен номер, факс и електронен адрес) ТЕРМО СВЯТ ще Ви изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Гаранционно обслужване

 • За всяка стока на сайта ts.com се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. „ТЕРМО СВЯТ” ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
  • гаранционната карта/фискалния бон на продукта е изгубен/а;
  • е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
  • се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;
  • е нарушена физическата цялост на изделието;
  • при повреда, настъпила в резултат на токови удари в резултат на неизправна електрическа или ВиК инсталация, както и при откъртване, падане на мазилка, боя или др.
  • не е осигурен достъп. В случаите, когато по желание на клиента и с негово съгласие е монтирана техника със скеле, вишка или алпинист, то ангажимент на клиента е да осигури достъп до системата или да заплати стойността на услугата, осигуряваща достъпа;
 • В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „ТЕРМО СВЯТ” ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.
 • Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към ТЕРМО СВЯТ чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място в търговски обект.

ТЕРМО СВЯТ указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите (https://kzp.bg/ ), както и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/

Допълнителни условия

 • За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Хасково, съгласно правилата на родовата и метна подсъдност по ГПК.